شرکت نورصنعت جام جم ” به همراه تیم پشتیبانی خود در تمامی روزهای کاری پذیرا وپاسخگوی سوالات وآماده مشاوره به شما دوستان است.

تلفن های  تماس:    ۰۲۱۵۵۴۶۴۵۵۰

مدیرعامل :       ۰۹۱۲۲۸۶۴۸۹۵

مدیر فنی :       ۰۹۳۵۲۴۵۱۵۲۵