محیط بیرونی- پارکها وفضاهای شهری:  نورهای   پیشنهادی  این  شرکت علاوه بر تامین نور پارکها و فضای سبز  قابلیت این را دارد  تا متناسب با بدنه های ایستاده و یا تیرکهای عمودی  زیبایی بصری مناسبی نیز ایجاد کند. نورهای رنگی تولیدی این شرکت  قابلیت  ایجاد  آمبیانس های  نوری متفاوت را  در فضاهای مختلف اعم ازپلها بناها گذرگاههای شهری  تابلوهای تبلیغاتی و… دارد.