یکی از انواع تولیدات نوری  این شرکت ساخت  نورهای ضد آب  است که با ایزولاسیون بالای  رطوبتی ساخته می شود . این نورها که با توانهای  متفاوت و در ابعاد گوناگون  ساخته  میشوند مناسب استفاده  در مجموعه استخرها جکوزی  ویا حتی در سونا هست.عایقهای رطوبتی این نورها به گونه ای است که از نفوذ هر گونه  رطوبت و یا ایجاد تعریق در داخل  نور جلوگیری کند.انواع دیگر این نورها در دیگرسالنهای ورزشی نیز بخوبی  قابل استفاده هستند.