نور عمومی داخلی بهمراه  نورپردازی نمای بیرونی تالار مبینا  واقع در خیابان سی متری نیروی هوایی