moshavere

طراحی مشاوره و ارائه خدمات  فنی تامین  تجهیزات ونصب وراه اندازی استودیوهای رادیو تلویزیونی وهمچنین مشاوره و ارائه خدمات در  پروژه های نوری اعم از صنعتی  تجاری ورزشی و  یا مسکونی از جمله فعالیتهای این شرکت است.

 

 

 

 

برای ارائه درخواست خود از طریق ارتباط با ما ویا فرم زیر اقدام نمایید.