نورهای تولیدی این شرکت این امکان را به صاحبان کارخانجات و کارگاههای تولیدی میدهد تا با استفاده از نورهای  LED  با توانهای متفاوت روشنایی  عمومی و یا موضعی را بر روی دستگاههای خود داشته باشند.استفاده از این نورهای با بازدهی بالا این امکان را به صاحبان صنایع میدهد تا علاوه بر عمر طولانی تر در وسایل روشنایی خود از  میزان مصرف و هزینه پا یین تری در تولیدنیز برخوردار شوند.