2

 

گستره وسیع انواع نورهای LED  در محیطهای داخلی وخارجی این امکان را میدهد  تا روز  بروز با تولیدات جدیدتر و مصرف کمتر انرژی  بازار  تجاری  وسیعی را پیش روی خود ببینیم.

تجارب  چندین ساله این شرکت در تولید نورهای  گونا گون این امکان را  ایجاد میکند تا قادر باشیم  نمایشگاههای  تخصصی  نور را با حضور دیگر  فعالان این عرصه برگزار کنیم.