نورهای استودیویی با کلوین های متفاوت این امکان  را به نورپردازان  میدهد تا  علاوه بر نورپردازی مطابق با دوربینهای خود  از  داشتن پروژکتورهای با دوام  بیشتر و حرارت کمتر در استودیو استفاده بهتری ببرند. نورهای  استودیویی با توان های متفاوت امکان نورپردازی در فاصله های مختلف را  میسر میکند. این نورها  با ماهیت گرم و سرد  امکان ایجاد  فضایی  مطابق با طراحی نورپردازان را  فراهم می سازد. بعلاوه  حرارت کم ایجاد شده توسط نورهای  LED  مسائل جانبی سیستم خنک کننده  و متعاقب آن نویز ناشی از این سیستم ها  را نیز بدنبال نخواهد داشت.